Farvel menneske

0 Comments

Farvel menneske

Moralsk, sosialt og økonomisk kollaps 

Sosiale medier og kunstig intelligens er i ferd med å robotisere samfunnet. Ytringsfriheten er «under angrep» og vi styres mot en autoritær verdensorden. Den økonomiske politikken – styrt av 1-prosenterne på Wall Street har ført til et ekstremt gap mellom fattig og rik, og verdens samlede gjeld har vokst fra USD 105 trillioner under finanskrisen i 2007/08 til ufattelige USD 280 trillioner. Økonomisk kollaps virker uunngåelig. Hvordan havnet vi i denne dystopiske virkeligheten? Er den historisk betinget? 

Arven etter Napoleon, Kennedy og Tesla 

I 1814 tapte Napoleon slaget ved Waterloo, etter at Baron von Rotschild kjøpte gull av Det Østasiatiske Kompani for å finansiere Wellington. Rotschild tok deretter kontroll over Bank of England (BOE). I 1848 utga Marx og Engels «Det kommunistiske manifest», oppskriften på en «verdensrevolusjon». I 1917 ankom Vladimir Lenin Russland etter eksil i Sveits. Med seg hadde han flere millioner dollar som han angivelig fikk av bankierne på Wall Street for å finansiere Bolsjevik revolusjonen. I 1927 planla sentralbanksjefen i BOE, Montagu Norman og sentralbanksjefen i USA, Benjamin Strong kollapsen på børsen i 1929. Begge to representerte de mektigste finansfolkene på Wall Street og i London.     

 en radiotale til det amerikanske folk i 1963 advarte president Kennedy om «mørke, monolittiske» krefter med utømmelige ressurser og politisk innflytelse. Kort tid etterpå ble Kennedy skutt og drept.
Tidlig i det 20. århundre mente vitenskapsmannen Nikola Tesla å ha oppdaget såkalt «fri energi», som kunne erstatte fossilt brennstoff. Wall Streets mektigste bankier, J. P. Morgan avbrøt umiddelbart finansiering av Tesla, deretter ble det satt fyr på Teslas laboratorie.
Er ovennevnte hendelser uavhengige, eller er det en sammenheng?

 

Pengemaktens innflytelse 

For å forstå finansielle og geopolitiske hendelser må vi sette ovennevnte inn i en sammenheng. Fakta er at en liten finanselite har finansiert alle kriger siste 200-300 år; med mer enn 200 millioner drepte. De samme «mørke kreftene» Kennedy snakket om ønsker total økonomisk dominans, derigjennom frata oss vår menneskelighet. Orwells «1984» og Huxleys «Brave New World», skrevet for snart 100 år siden, er snart en realitet; Det totalitære diktatur hvor vi er regulert, kontrollert og overvåket 24/7. 

   

 

kr 399

Categories: