Den store chakra

Den store CHAKRABOKAAura, filosofi og indre politikkav Inge ÅS

Endelig er den her – som e-bok!

For alle som er interessert i meditasjon, yoga og personlig vekst.

“Den eneste boka i Skandinavia som kobler chakra til politikk, kultur, samfunn og dyp personlig transformasjon og vekst.”

Vanja Aela Bentsen KlevenStatsviter og personlig coach

 Her er noe av det legen Audun Myskja skriver i forordet:

Om Inge Ås på sett og vis debuterer som forfatter med denne boka, er dette et menneske med en sjelden erfaringsrikdom og dybde innen feltet som nå trer ut med sine tanker og erfaringer. I stedet for en mekanisk framstilling røper Inge Ås sin refleksjonsevne med å problematisere chakrabegrepet og lar leseren gjøre egne betraktninger.

Samtidig er hun praktiker: enhver som ønsker å arbeide med seg selv ut fra skriftlig anvisninger kan komme i gang med denne boka til hjelp. Der mange av bøkene som er kommet ut i senere årene har vært rene repetisjoner av tidligere bøker, klarer Inge Ås å bringe sin erfaringsdybde inn i framstillinger som gir deg som leser et nytt bilde av denne rike tradisjonen.

Selv har jeg i flere tiår arbeidet for at denne erfaringsvitenskapen skal blir tilgjengelig for allmennheten. Jeg har avfunnet meg med at det tar lang tid før helsevesenet åpner opp for denne dimensjonen av menneskets erfaringer og den virkeligheten som vår viten om aura og chakra speiler. Derfor trenger vi mennesker som kan stå fram og presentere denne erfaringsvitenskapen på en god og vederheftig måte. Det ligger mange års erfaring og arbeid bak denne boka, en dybde som jeg tror du som leser vil fornemne.  

Psykosyntese Psykoterapeut og leder for MIRA-Senteret, Fakhra Salimi skriver: Denne boka er som en reise i et selvutviklingsperspektiv fra 70-tallets Norge til dagens Norge hvor ikke bare individer, men også det norske samfunnet har en økt selvbevissthet om et spirituelt mangfold. 

Akkurat som psykologien ikke er helhetlig uten en spirituell dimensjon, vil heller ikke politikken fange opp helheten uten å være seg bevisst den spirituelle dimensjonen. Nettopp sammenslåingen av politikk, psykologi og en spirituell forståelse kjennetegner Inge Ås sitt arbeid.

 

 

”Det er det en glede å anbefale denne boken som en av
de mest egnede verkene på skandinaviske språk for deg som søker viten,
selvutvikling og selvhelbredelse.”

Overlege Audun Myskja

Pris e-bok kr 248, kjøp boken her

Kjøp boken herSub Text

© Giutbok.no