FARVEL MENNESKE AV HANS EIRIK OLAV

PENGEMAKTENS LØGNER, FABRIKASJONER OH MANIPULASJONER FRA NAPOLEON TIL SILICON VALLEY

VEIEN FRA DET BIOLOGISKE TIL DET SYNTETISKE MENNESKE

Signert utgave, kr 349

Moralsk, sosialt og økonomisk kollaps

Sosiale medier og kunstig intelligens er i ferd med å robotisere samfunnet. Ytringsfriheten er «under angrep» og vi styres mot en autoritær verdensorden. Den økonomiske politikken – styrt av 1-prosenterne på Wall Street har ført til et ekstremt gap mellom fattig og rik, og verdens samlede gjeld har vokst fra USD 105 trillioner under finanskrisen i 2007/08 til ufattelige USD 280 trillioner. Økonomisk kollaps virker uunngåelig. Hvordan havnet vi i denne dystopiske virkeligheten? Er den historisk betinget?

Arven etter Napoleon, Kennedy og Tesla

I 1814 tapte Napoleon slaget ved Waterloo, etter at Baron von Rotschild kjøpte gull av Det Østasiatiske Kompani for å finansiere Wellington. Rotschild tok deretter kontroll over Bank of England (BOE). I 1848 utga Marx og Engels «Det kommunistiske manifest», oppskriften på en «verdensrevolusjon». I 1917 ankom Vladimir Lenin Russland etter eksil i Sveits. Med seg hadde han flere millioner dollar som han angivelig fikk av bankierne på Wall Street for å finansiere Bolsjevik revolusjonen. I 1927 planla sentralbanksjefen i BOE, Montagu Norman og sentralbanksjefen i USA, Benjamin Strong kollapsen på børsen i 1929. Begge to representerte de mektigste finansfolkene på Wall Street og i London.

I en radiotale til det amerikanske folk i 1963 advarte president Kennedy om «mørke, monolittiske» krefter med utømmelige ressurser og politisk innflytelse. Kort tid etterpå ble Kennedy skutt og drept.

Tidlig i det 20. århundre mente vitenskapsmannen Nikola Tesla å ha oppdaget såkalt «fri energi», som kunne erstatte fossilt brennstoff. Wall Streets mektigste bankier, J. P. Morgan avbrøt umiddelbart finansiering av Tesla, deretter ble det satt fyr på Teslas laboratorie.

Er ovennevnte hendelser uavhengige, eller er det en sammenheng?

Pengemaktens innflytelse

For å forstå finansielle og geopolitiske hendelser må vi sette ovennevnte inn i en sammenheng. Fakta er at en liten finanselite har finansiert alle kriger siste 200-300 år; med mer enn 200 millioner drepte. De samme «mørke kreftene» Kennedy snakket om ønsker total økonomisk dominans, derigjennom frata oss vår menneskelighet. Orwells «1984» og Huxleys «Brave New World», skrevet for snart 100 år siden, er snart en realitet; Det totalitære diktatur hvor vi er regulert, kontrollert og overvåket 24/7.

Hans Eirik Olav

Om forfatteren Hans Eirik Olav

Om forfatteren
Hans Eirik Olav er født i Helsinki, Finland, 1956, av norsk mor og norsk-amerikansk far. Olav har en bachelorgrad i økonomi ved University of Georgia, USA, og en Mastergrad i økonomi med hovedfag i finans ved University of Miami, USA. Olav har i en årrekke arbeidet innenfor skips- og megleryrket, samt for et utenlandsk Private Equity-selskap. Olav har erfaring fra ulike styreverv både nasjonalt og internasjonalt.
Olav bor i Bærum sammen med sin ektefelle. Sammen har de to døtre.
Den 15. juni 2011 ble Olav pågrepet av Økokrim i sitt hjem, arrestert og siktet for grovt økonomisk utroskap. 5. september 2020 ble Olav løslatt fra fengsel etter å ha sonet 2 år og 8 måneder for en forbrytelse påtalemyndigheten og domstolen har vedgått at det ikke finnes bevis for. Olav ble nektet tilgang til frifinnende bevis og han fikk ikke føre ett eneste vitne som kunne frifunnet han. Økokrim tilbakeholdt og manipulerte bevis for å dekke over storstilet hvitvasking av narkoomsetning fra sveitsiske storbanker i Jensen/Cappelen saken. Olav ble nektet muligheten til anke i strid med menneskerettighetene. Denne boken er inspirert av dette justismordet og dedikert til alle andre som har vært utsatt for tilsvarende overgrep fra et allmektig og korrupt statsapparat og en domstol som har gjort uskyldspresumpsjonen uvesentlig.
Olav er av den oppfatning at mennesket selv og dets nærmeste familie og omgangskrets er best egnet til å oppdra og ta hånd om hverandre, og at en allmektig stat og dets ansiktsløse byråkrater er spesielt uegnet til å påta seg dette ansvaret. Historien har vist at sistnevnte over tid alltid fører til økonomisk kaos og ufrihet; til slutt despoti.