Grafiske tjenester

Oppsett av boken

Basistjenesten består av ombrekking av boken, layout og utforming av omslag. Prisen vil avhenge av antall sider og hvor mye bilder og illustrasjoner som skal med. 

Manus bør leveres elektronisk, helst som Word-fil. Bilder eller illustrasjoner leveres for seg med anvisninger om plassering og størrelse.
Les mer her

Layout/design

Layout, eller uttegning som viser hvorledes skrift og illustrasjoner skal plasseres i en bok, som regel med angivelse av skriftgrader og margforhold. Ordet layout brukes om hvordan man setter sammen tekst og billedstoff og andre elementer som skal inn i en bok eller presenteres digitalt, det kalles også grafisk formgivning.

Ombrekking

Det er hvordan man deler inn tekst, bilder og andre elementer som skal inn i boken, det vil si at sidene er like høye, avstandene er like mellom de ulike elementer, nedrykningssidene like osv. Manus blir til en bok.

Omslagslayout

Omslagslayout – er ansiktet utad. Hvordan du presenterer ditt produkt!

Bokomslag. Her velger man om man vil ha mykbind eller innbundet bok, og om man vil ha innbundet bok med varebind. Formatet på boken vil innvirke på hvordan man designer omslaget. Bildebruk på  omslaget blir bestemt. Man har framsida og rygg, samt bakside å spille på. Du skaper deretter layout med fargebruk og typografi, teksten på forside, rygg og bakside, om bildet skal gå helt rundt boken, evt. bruk av ulike bilder på for og bakside etc. Teksten på baksiden skal beskrive innholdet i boken,  kort og fange lesers oppmerksomhet og treffe målgruppen slik at boken kjøpes. ISBN kode legges inn på baksidelayout.

Omslaget på boken er meget viktig og skal presentere bokens innhold, formspråk, og skape en reaksjon hos kjøper, det er derfor viktig å ha målgruppen i minne når man arbeider med omslagslayout.

Bildebehandling, behandling av andre elementer til boken:

Bilder og illustrasjoner som ikke er digitale må skannes. Dette gjøres enten av forfatter eller vi gjør jobben. Dersom bildene har behov justering av farger og størrelse fikser vi dette.