nært nok

Anne Kristine Bergem
Nært nok
Dikt

Foto: Merete Nesset

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Anne Kristine Bergem har skrevet diktene i boka. Hun er psykiater, gruppeterapeut og har en mastergrad i ledelse. Hun har arbeidet innen psykisk helsevern både klinisk og med fagledelse, og har skrevet flere bøker om tematikken barn som pårørende. Hun arbeider som førstelektor ved OsloMet – storbyuniversitetet på master- og videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Merete Nesset har tatt fotografiene i boka. Hun har utdanning i film- og fjernsynsproduksjon, en sammensatt bachelor i pedagogikk og vernepleie, samt en toårig videreutdanning i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse fra NTNU. Merete har vært en frittalende aktivist og endringsagent i psykisk helsefeltet i mer enn to tiår, og fikk ytringsfrihetsprisen i 2019 for sitt engasjement.

«Kommer jeg nært nok, blir det meste vakkert.» Dette er Meretes motto, både når hun fotograferer og hva menneskemøter angår. Nysgjerrighet og vilje til å se nærmere på hverandre er også historien bak Merete og Anne Kristines samarbeid om denne lille boka, og viser hvordan vennskap kan oppstå selv når utgangpunktet var preget av tilsynelatende motsetninger.

Det vi mennesker har felles, er at livet byr på godt og på vondt, og at vi trenger hverandre. Diktene i denne boka handler om livsutfordringer, håp og relasjoner. Vi håper de kan bidra til gjenkjennelse og følelsen av tilhørighet.

[/text_block]