365 GODE GRUNNER TIL Å STÅ OPP OM MORGENEN

Client Name :

Gode valg kommer fra erfaring.
 Erfaring kommer fra å ha gjort mindre gode valg tidligere og tatt lærdom av det.

365 gode grunner til å stå opp om morgenen er en samling korte tekster. De er inspirert fra samtaler jeg har hatt med mennesker og foretak de siste åtte årene. Tekstene har bidratt til gjennombrudd for endring av tanker, følelser, handlinger, syn på livet og verden for både samtalepartnere og også for meg selv.

Hensikten med å skrive denne boken er å gi deg bedre tilgang på ressurser du har i deg selv, og gi deg verktøy til å frigjøre dine kvaliteter på en enda bedre måte. Hver for seg og sammen vil tekstene inspirere deg til effektiv livs refleksjon, bedre måloppnåelse, selvledelse og trivsel.

Les denne boken sakte, og les den igjen for boken handler om deg….

Les mer – kjøp boken