ENERGIPOLITIKKEN er på feil spor! Og det er du som betaler

Client Name : Svein Roar Brunborg

Hva er det som bestemmer prisen på den strøm du bruker?
Hvorfor betaler vi nesten like mye for nettleie som for strøm?
Hvordan subsidierer norske strømkunder vindkraftutbygging?
Hva er egentlig rollen til strømleverandørene?
Har du hørt om «Det norske folks usynlige kraftfond»?
Hvem betaler kostnadene for strømnettet og hvem bør eie det?
Hvis du vil ha svar på disse og andre spørsmål kan det være nyttig å lese denne boken.