En gamp i sivet

Client Name : Inger Derlick

Fortellingene mine handler om hvordan
vi mennesker mestrer livene våre ut i fra de mulighetene som blir gitt oss til enhver tid.
Livet er ikke alltid like lett, enten vi er barn, voksne eller gamle.
Men det skal helst leves – på godt og vondt.
Jeg vil kalle disse korte tekstene for hverdagsepos.

Dette er Inger Derlicks andre bok
Et Øyemenneske kom ut i 2017