Iskrem – tilbakeføringsbarn

Client Name : Lizzy Drolsum

Så kom barna hjem igjen og så levde de lykkelige alle sine dager. Hadde det enda vært så vel. Du har kjempet og fått barna hjem igjen, men den virkelige kampen begynner da. Mistillit blir det største problemet.
Heldigvis er det mulig å bli sterk i sjelen. Egen mental hygiene er viktig å ta vare på, for du vil trenge krefter.
Fordømmelser og negativt snakk er veien til nederlag. Det er alt for mye negativt snakk om barnevernstjenesten i dag. Det er faktisk barn som trenger Barnevernet!
Samtidig oppleves det en ukultur i etaten også.
Foreldre og barn har brutt sammen under det. Kan vi gjøre noe med det? Du kan i alle fall begynne med deg selv som forelder.

Det er ikke skrevet bøker om problematikken tilbakeføringsbarn møter etter opphold i beredskaps- eller fosterhjem tidligere. Derfor har undertegnede gjort det.