Stemplet som frisk, slapp som en fisk

Client Name : Liss Berge

Se de små ting, før det er for sent.
Livet er skjørt, så behandle det pent.
Livet kan by på mange overraskelser, om det er i kjærlighet og ekteskap, arbeid og medmenneskelighet, eller livet generelt. Ingen vet hva utfallet blir, og vi vet ikke når slutten kommer. Det enestående med oss mennesker er at det virker som vi har et ekstra gir når vi trenger det mest.
Boken er like mye til inspirasjon og begeistring til deg som trenger små tekster å dele i hyggelige tilstelninger, som et verktøy for deg som kanskje er i en fortvilet situasjon.
Diktene er skrevet i et enkelt språk og lett å kjenne seg igjen i, det er lett å danne egne bilder når tekstene leses.
Jeg har hentet kraft i meg selv, og gjennom ordene formidler jeg usikkerhet, fortvilelse og sorg. Men først og fremst håp og fremtidstro. Denne boken kan bidra til å gjøre en vanskelig livssituasjon litt bedre, og gi næring til den grunnleggende livsviljen vi alle har i oss.

Les mer her