Økonomi og boksalg

Salg av bøker

Salg av bøker foregår grovt sett via to kanaler:

  1. Du selger selv; foredrag, til ditt eget nettverk, lesesirkler, egen nettside etc.
  2. Bokhandel og nettbokhandel samt dagligvare

Du som forfatter har hovedansvaret for salg av boken.

De som lykkes jobber hardt og målbevisst med å selge inn boken til bokhandlere og andre potensielle kunder. Her er noen eksempler på hva som lykkes:

  • Salg til eget nettverk
  • Salg til definerte målgrupper eksempelvis Helsesektoren med fagbøker om dette emnet
  • Salg lokalt, der du bor eller stedet boken omhandler
  • Salg via sosiale medier og egen aktivitet på nettet
  • Personlig bearbeiding av bokhandlere og nettbokhandlere

Vår oppgave er å gjøre boken tilgjengelig for alle som selger bøker samt i ivareta logistikken slik som lagring, pakking og distribusjon. Videre tilbyr vi hjelp til markedsføring og materiell knyttet til dette. Les mer

Forfatter betaler for grafisk produksjon og startopplag av sin bok, f.eks. 200 eller 1000 eksemplarer.

Bestillinger fra bokhandlere/nettbokhandlere tas hånd om av Sentraldistribusjon som også lagrer boken.
Du får rapport direkte fra Sentraldistribusjon om salg og avregninger fra salget.

Her er et eksempel:

Vi tar for oss en bok i A5-format på 160 sider med svart hvitt innhold og farge omslag i mykbind, opplag 200 bøker.
(Disse regnestykkene er ment som illustrasjoner og kan ikke uten videre overføres til et virkelig prosjekt.)

Utsalgspris for boken kr. 250,00. Du må selge ca. 120 bøker direkte til sluttbruker for å dekke kostnadene for produksjon.

Forfatters inntekter for bøker av førsteopplaget, salg via bokhandel/nettbokhandel:

Utsalgspris: kr. 250.00
Sending/pakking, ca. pris kr. 45.00
Bokhandlerrabatt(35%): kr. 87.50
Forfatters inntekt: kr. 117,50

Forfatters inntekter for bøker av førsteopplaget, eget salg direkte til sluttbruker, du betaler porto: (vekt <350 g)

Utsalgspris: kr. 250.00
Sending fra egen postkasse: kr. 15.00*
Porto: kr. 49.00
Forfatters inntekt: kr. 186.00
*Ny tjeneste fra Posten Norge

eBok-formater

Det vanligste formatet er ePub. Mobi (Kindle) er et annet format som fungerer omtrent som ePub. Formatet eies av Amazon og benyttes derfor i deres…

Økonomi og boksalg

Salg av bøker Salg av bøker foregår grovt sett via to kanaler: Du selger selv; foredrag, til ditt eget nettverk, lesesirkler, egen nettside etc. Bokhandel…

Grafiske tjenester

Oppsett av boken Basistjenesten består av ombrekking av boken, layout og utforming av omslag. Prisen vil avhenge av antall sider og hvor mye bilder og…

Logistikk

Avhengig av forfatters ønsker kan lagring og distribusjon gjøres på to måter: Vi lagrer boken for deg og besørger bestillinger og forsendelse til bokhandlere/nettbokhandlere. Vi…

Hvordan får du solgt boken din?

Du har akkurat skrevet et manus og ønsker nå å få boken presentert i landets bokhandlere og nettbokhandlere  for deretter å bli solgt til nye…

Hjelp til å skrive

Du har en idé, men trenger hjelp til å skrive Vi hjelper deg med å finne en erfaren forfatter som kan hjelpe deg å skrive…