Slik leverer du manus og bilder

BILDER


Digitale bilder leveres som separate filer. Ved fotografering velges høyoppløst. Bilder fra internett er ofte lavoppløselige og kan ikke benyttes til trykk. Husk også at slike bilder ikke uten videre kan benyttes, sjekk nøye om de er til fri bruk.

 • Bildenummeret eller bildet legges inn i Word-dokumentet som henvisning til plassering.
 • Angi størrelse på bildene: enten i centimeter, bredde x høyde, eller halvside, kvart- eller helside.
 • Papirbilder kan leveres til oss for skanning. Ferdig skannede papirbilder må ha en oppløsning på 300 dpi.
  Skannes med fordel i stor størrelse. ca. 150 %.

MANUS

Det lønner seg å levere et manus som er så ferdig og godt gjennomarbeidet som mulig, både tidsmessig og kostnadsmessig er det viktig.

 • Word-fil er vanligst, levert som én fil, ikke oppstykket.

Har du behov for konsulentvurdering, språkvask eller korrektur ordner vi dette basert på en fast pris. Les mer

FORMATERING

Noen tips når du skriver manus på PC: (vil spare deg for masse tid og penger)

 • Linjeskift bare der det skal være avsnitt. Etter linjeskift: Trykk en gang på tabulatortasten.
 • Bruk aldri ordmellomrom som innrykk.
 • Blank linje: Legg inn to linjeskift uten tabulator etter.
 • Aldri automatisk punktmarkering, eller automatisk opplisting. Skriv dette inn manuelt.
 • Utheving: Bruk helst bare kursiv.

KAPITTELTITTEL

 • Bruk fet og større skrift enn bokas tekst.

AVSNITTSTITLER

 • Bruk fet skrift i tittelen med en blank linje over.
 • Hvis du vil ha en avsnittstittel til, eller nummer to: Bruk kursiv i tittelen og med en blank linje over. Bruk helst bare to avsnittstitler. Det har lett for å bli uryddig i boken med mer enn to, leseren har problemer med å oppfatte det.

BAKSIDETEKST

 • Skriv et kort utdrag fra boken, husk baksiden er det første folk leser.
 • Bilde av forfatter og en kort CV er vanlig å ha med.