Fastsette bokprisen

0 Comments

Hei  …

Å fastsette utsalgspris for en bok er en de viktigste avgjørelser du tar. Du har lagt hele ditt hjerte i boken og ønsker derfor at prisen skal reflektere verdien. På den annen side ønsker du sikkert å selge masse bøker så prisen kan ikke være for høy.

Å finne den riktige prisen for boken er derfor vanskelig. Vi ønsker derfor å gi deg noen tips til hvordan du kan selge flest mulig bøker og tiltrekke deg mange lesere.

4 tips for å finne den ideelle prisen

Matematikken er enkel og det er lett å forsvare en høy pris for boken. Utgivelsen har tross alt kostet en masse tid i form av skriving og ikke å forglemme rene utgifter knyttet til design og utgivelse. Du har kort sagt lagt ned en masse innsats og ressurser.

Underbevisstheten vår sier også et at høy pris vil veie opp for dårlig salgstall.

En undersøkelse har nå slått fast at lavere pris gir bedre inntjening for deg. Dette i følge ingen ringere enn Amazon, verdens største bokhandel.

Amazon om prising av bøker

Amazon er vanligvis tilbakeholdne med å dele sine statistikker.  Nylig har de likevel delt informasjon som viser boksalg ved ulike prisnivåer:

Her et sitat som er relevant for prising av bøker:

“Det er også viktig å erkjenne at e-bøker er svært prisfølsomme. Dette betyr at når prisen stiger går salget ned. Vi har målt dette gjennom målinger av en rekke titler. For hvert eksemplar en e-bok selger til kr 150 ville den samme boken selge 1,74 eksemplarer hvis prisen blir senket til kr 99. Totalsalget øker med 16%.

Dette gjelder Amazon og e-bøker, men det er grunn til å tro at dette også gjelder Norge.

Hva annet kan du gjøre for å sikre at du setter riktig pris på boken?

1 – Vurder din bekjentskapskrets og hvor mange som vet hvem du er

En kjent forfatter eller kjent person kan ta høyere pris for boken enn en person som  er debutant eller er helt ukjent for de fleste. Kjente forfattere som utgir sin neste bok kan ta høyere pris fordi de allerede hare en stor fanskare. Er du kjent eller vet om mange som vil kjøpe boken din kan du forsøke med en høy pris. Hva er høy pris? I Norge selger kjente forfattere eller kjente personer en roman for kr 399. Er du ingen av delene bør du vurdere en lavere pris – kr 249. Det gjør det lettere å ta sjansen på å kjøpe boken. I motsatt fall vil en for høy pris føre til at du støter fra deg potensielle kjøpere.

2 – Hvor mange sider er boken?

Når en leser kjøper en boken innebærer dette en investering utover de rene pengene. De er forberedt på å bruke mye tid på å lese boken.

En lettlest bok på 150 – 200 sider med en pris på kr 350 kan bli sett på som en dårlig investering. I de fleste tilfeller bør korte bøker prises lavere enn lange.

3 – Sjekk markedet!

Hva tar andre forfattere I din sjanger for boken? Sjekk I bokhandlere og på nettet hvordan andre har priset sin bok. Se på pkt. 1 før du setter din pris.

4 – Ikke bare sett en pris for så å glemme problemstillingen!

I Norge er I prinsippet bokprisen fast første året og største tillatte rabatt er 12,5%. Som selvpubliserer er du ikke bundet av dette, men etablerte bokhandlere kan se negativt på å ta inn boken din dersom du bryter dette prinsippet. Dersom du ikke oppnår suksess med å komme inn i bokhandelen kan det være smart å bryte dette prinsippet. Da bør du vurdere å kutte prisen, folk elsker rabatter. En tidsbegrenset kampanje med pris som virkemiddel kan øke salget radikalt. Bare se på Mamutsalget.

Pris bør ikke være noe du tenker på i ettertid!

​​​​​​​Det kreves mye arbeid for å lykkes med selvpublisering av en bok. Det er derfor let å overse problematikken rundt prising av boken. Prisen er  en svært viktig faktor i markedsføringen av boken. Derfor oppfordrer vi til å følge  rådene over før du bestemmer den endelige prisen. Ved å finne din ideelle prisen kan du sikre deg et godt salg og en god inntjening.

Vi bistår gjerne i denne prosessen.

Categories: