Hjelp til å skrive

Du har en idé, men trenger hjelp til å skrive

Vi hjelper deg med å finne en erfaren forfatter som kan hjelpe deg å skrive boken.

Du har et nesten ferdig manus

Mange forfattere føler usikkerhet når de har skrevet en bok; ”Er dette bra nok, er språket bra, er innholdet bra eller hva med rettskrivningen”?

Dette kan vi hjelpe deg med!  Dersom du har planer om at boken skal selges via bokhandel anbefaler vi absolutt å benytte dette tilbudet, spesielt dersom dette er din første bok.

Vi benytter erfarne konsulenter til dette arbeidet. For å gi deg en oversikt over den enkelte tjeneste samt eventuelle kostnader trenger vi ditt manus eller at du selv sjekker «antall tegn inklusive mellomrom» i Word.

Manuskriptutvikling

Vekk forfatteren i deg! Få inspirasjon og de verktøyene du trenger for å kunne formidle ideene dine gjennom tekst. Du blir inspirert til å skrive en levende og godt oppbygd tekst ved hjelp av litterære verktøy.

Noen ganger trenger du at noen ser på teksten din, slik at du får et puff for å komme videre. Er det noe som ikke fungerer og kan fjernes, er det deler av teksten som er bra og som kan videreutvikles. Det er viktig at en fagperson kan gi deg råd, slik at det endelige prosjektet blir noe du er fornøyd med.

  • Temaer som å spisse ideen/sjangre, se på dramaturgi.
  • Fortellerstemmen er viktig, og karakterbygging og dialog må henge sammen

Dette er noe av det som manuskriptutviklingen tar tak i.

Konsulentuttalelse

Det er en del elementer som typisk tas tak i en konsulentuttalelse. Man vil her sette fokus på hva som kan forbedres ved manuskriptet, og ikke på det som fungerer. Man oppsummerer gjerne hva historiene består av og hvordan dette utvikler seg og hvilken flyt det er i dette. Om manuset er bygd opp på en naturlig måte eller om det er ulogiske sammenhenger som bør rettes på. Man får gjerne en kommentar på innledning innhold, fremdrift i historien og avslutning.

Språk og språkføring blir gjerne kommentert. Skriver forfatteren på en tydelig og forståelig måte. Setningsoppbygging, ordvalg og ordforråd, gjentagelser, bruk av klisjeer, ufullstendige setninger etc blir gjerne kommentert. Man gir gjerne en kommentar til eventuelle målgrupper, og om dette er i samsvar med tekst og måten boken er bygd opp på.

Om konsulenter er i tvil og det kan være juridiske problemstillinger i tekst så kommenteres dette, og man vil evt. få en anbefaling om la en jurist se på teksten eller deler av denne.

Til slutt gis det en konklusjon om hva som bør gjøres for å øke kvaliteten på produktet, det gjelder språk, historiens fremstilling, og evt. andre grep som bør gjøres, som å korte ned på enkelte deler, eller utelate selvfølgeligheter etc.

Redaksjonell hjelp

De leser mye manus og veileder forfatterne i arbeidet mot en publikasjon og markedsføring av boka.

Kjernepunktet er at redaktøren fritt skal kunne anbefale prioriteringer og valg av innhold. Å være redaktør handler om å utøve skjønn refleksjon og omtanke med hensyn til hva som har noe i det offentlige rom å gjøre.

Korrektur

Korrektur brukes noen ganger ukorrekt om tekstredigering. Tekstredigering er en egen aktivitet, selv om det finnes en viss overlapping. Korrekturlesing innebærer å kontrollese  teksten, enten på papir eller i elektronisk form og omfatter også typografiske og formateringsfeil. I dag er det vanlig at korrekturlesing også omfatter enklere tekstredigeringsfunksjoner som grammatikalsk kontroll og konsistent begrepsbruk. Man ser på rettskriving, tegnsetting og skriveregler.

Typiske ting som man sjekker om er skrevet riktig: Dato og årstall, stor eller liten forbokstav, orddeling, egennavn og fellesnavn, kommaregler, vanlige kommafeil, anførselstegn, semikolon, punktum, tankestrek, bindestrek, aksent, rekkefølgen av tegn etc.

Språkvask

Språkvask er mer omfattende enn korrektur. Det er nær opp til redigering. Her retter en ikke bare stavefeil, komma og punktum, men kan også skifte ut ord, endre på setningsbygningen, dele opp lange setninger, fjerne overflødige ord, forenkle formuleringer si det enklere, rette opp inkonsekvent språkbruk.


eBok-formater

Det vanligste formatet er ePub. Mobi (Kindle) er et annet format som fungerer omtrent som ePub. Formatet eies av Amazon og benyttes derfor i deres…

Økonomi og boksalg

Salg av bøker Salg av bøker foregår grovt sett via to kanaler: Du selger selv; foredrag, til ditt eget nettverk, lesesirkler, egen nettside etc. Bokhandel…

Grafiske tjenester

Oppsett av boken Basistjenesten består av ombrekking av boken, layout og utforming av omslag. Prisen vil avhenge av antall sider og hvor mye bilder og…

Logistikk

Avhengig av forfatters ønsker kan lagring og distribusjon gjøres på to måter: Vi lagrer boken for deg og besørger bestillinger og forsendelse til bokhandlere/nettbokhandlere. Vi…

Hvordan får du solgt boken din?

Du har akkurat skrevet et manus og ønsker nå å få boken presentert i landets bokhandlere og nettbokhandlere  for deretter å bli solgt til nye…

Hjelp til å skrive

Du har en idé, men trenger hjelp til å skrive Vi hjelper deg med å finne en erfaren forfatter som kan hjelpe deg å skrive…