Prosessen steg for stegMed «Giutbok» kan du konvertere fra å være en skribent til å bli en publisert forfatter raskere enn du trodde var mulig. Vårt konsept er designet for å gi deg den eksperthjelp du trenger på alle stadier i prosessen slik at du kan fullføre prosjektet på en profesjonell måte med et godt resultat.

  1. Du gjør en henvendelse til oss enten på telefon eller gjennom vår webside. Vi avtaler et møte, eller vi tar et telefonmøte om dette skulle være mest praktisk. Her drar vi gjennom hele prosessen og du får dokumentasjon som gir deg et bilde hva alle deler av prosessen består av. Etter dette gir vi deg en anbefaling av det vi tror du er tjent med av hjelp, og dette får du en pris på.
  2. Når vi er blitt enige om hva du trenger av hjelp så starter vi prosessen med å gjennomføre prosjektet ditt slik at du får et ønsket produkt og en hyggelig opplevelse. Manuskriptet blir underkastet de prosesser du har ønsket, alt fra å gå direkte til layout, design og ombrekking og prøvebok produksjon, eller at det må ha konsulentvurdering, språkvask og korrektur før man kan gå til produksjon.
  3.  Omslagsdesign er en viktig del av prosessen. Omslaget er din første kontakt med kjøperen, og det er viktig at potensielle kjøpere fanges av et godt omslag. Her har vi kontakt med flere team av dyktige designere som vil bistå deg i utvikling av en god kommunikasjon med markedet.
    Når alle disse elementer er på plass og du har godtatt omslag og teksten etter at vi har gjort de ønskede endringer så produseres et sett med prøvebøker. Dette er «arbeidsbøker», som ter seg slik boka blir når den er ferdig stilt, og kan markedsføres, men er i mykbindskvalitet, selv om den endelige versjon skal være mykbind, stivbind, eller e-bok. Denne «arbeidsboken» lages som et ledd i kvalitets sikringen av det endelige produktet. Prøveboken gir en helt annen mulighet for å revidere produktet, ta den endelige språkvasken, korrekturen etc., man kan på dette stadiet også oppdage at det er større ting man ønsker å rette på. Prøveboken er en sikkerhet for at man skal få det ønskede produktet.
  4. Når prøveboken er godkjent, det kan være at vi må lage flere versjoner av denne, man oppdager alltid forbedringsmuligheter i prøveboken, sendes boken til trykk. Nå er tiden for å ta tak i neste steg i prosessen, den er ikke minst viktig, hvordan når vi markedet, hvem er kjøperen, hvordan legger vi opp salgsprosessen, prising, kanaler, sosiale medier, lansering. Etc.